BON TURYTSYCZNY w Biurze Turystycznym BADUR

BON TURYSTYCZNY

W Biurze Turystycznym BADUR ™ zrealizujesz BON TURYSTYCZNY płacą nim za imprezy turystyczne.

Wystarczy przed opłaceniem świadczeń podanie informacji o chęci opłacenia usług turystycznych Bonem Turystycznym.

Za pomocą bonu będzie można dokonać płatności za imprezy turystyczne realizowane przez nasze Biuro Turystyczne BADUR™ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Imprezy turystyczne mają być realizowane na rzecz dziecka, na które przyznano bon.

Pamiętaj, że przez imprezę turystyczną należy rozumieć połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji. W ten sposób można sfinansować również pobyt dziecka na kolonii czy obozach – sportowym, rekreacyjnym. Może to też być udział w wycieczce (wycieczki krajoznawcze, wycieczki szkolne, wycieczki jednodniowe, wycieczki wielodniowe, wycieczki górskie oraz Trampingu) organizowanej w Polsce.

Biuro Turystyczne BADUR ™

BON TURYTSYCZNY w Biurze Turystycznym BADUR

Jak płacić?
Bon Turystyczny okazujesz podczas rezerwacji wykonania usługi za imprezę turystyczną. Dokonanie płatności za pomocą bonu następuje z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Proces płatności odbywa się poprzez przekazanie nam numeru bonu w celu weryfikacji salda oraz za pomocą dwóch kodów potwierdzających zakup w momencie płatności za usługę. Możesz płacić bonem wielokrotnie, aż do wyczerpania środków, jednak nie dłużej niż do 31 marca 2022 roku. Macie mnóstwo czasu, by cieszyć się wspólnymi wyjazdami razem z naszym Biurem!

1 Numer bonu turystycznego

16-sto cyfrowy numer bonu przypisany do uprawnionego i wykorzystywany w kontaktach z podmiotami

2 Kod obsługi płatności

Kod nadawany w momencie aktywacji bonu, otrzymywany e-mailem, znany tylko uprawnionemu, wykorzystywany i ujawniany w trakcie płatności za usługi

3 Kod potwierdzający SMS

Kod do potwierdzenia płatności realizowanej z użyciem bonu

Pytania i odpowiedzi związane z Bonem Turystycznym:

Komu przysługuje Bon Turystyczny

Bon jest dla Ciebie, jeśli:

a) 18 lipca 2020 r. miałeś przyznane prawo do:
• świadczenia wychowawczego, tzw. 500+;
• dodatku wychowawczego w wysokości świadczenia wychowawczego, który przysługuje na dzieci umieszone:
– w rodzinie zastępczej lub u osoby, która prowadzi rodzinny dom dziecka,
– w placówce opiekuńczo-wychowawczej (typu socjalizacyjnego, interwencyjnego albo specjalistyczno-terapeutycznego), w placówce opiekuńczo-terapeutycznej, w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym,
– w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

b) między 19 lipca 2020 r. a 31 grudnia 2021 r. nabędziesz prawo do:
• świadczenia wychowawczego na dziecko, na które wcześniej nie było przyznane prawo do tego świadczenia lub do dodatku wychowawczego;
• dodatku wychowawczego na dziecko, na które wcześniej nie było przyznane prawo do tego dodatku lub do świadczenia wychowawczego.

c) jeśli przebywasz poza granicami Polski i:
• między 1 lipca 2019 r. a 18 lipca 2020 r. złożyłeś tam wniosek o świadczenie wychowawcze przekazany do wojewody, który do 18 lipca 2020 r. nie rozpatrzył go;
• między 19 lipca 2020 r. a 31 grudnia 2021 r. złożysz tam wniosek o świadczenie wychowawcze, który będzie przekazany do wojewody i wojewoda nie rozpatrzy go w okresie, za który składane są informacje o osobach uprawnionych;
• wojewoda wydał Ci decyzję o odmowie prawa do świadczenia wychowawczego w postaci dodatku dyferencyjnego.

Jak otrzymać Bon Turystyczny

Twój bon jest na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jeśli jesteś osobą uprawnioną, zaloguj się na swój profil na PUE ZUS. Wybierz z górnego menu zakładkę „Ogólny” i przejdź do zakładki „Polski Bon Turystyczny” > „Mój bon”.

Jeśli nie masz profilu na PUE ZUS, musisz się zarejestrować (skorzystaj z instrukcji).

Za jakie usługi można zapłacić bonem?

Za pomocą bonu turystycznego będzie można dokonać płatności za imprezy turystyczne realizowane przez nasze Biuro Turystyczne BADUR™ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Imprezy turystyczne mają być realizowane na rzecz dziecka, na które przyznano bon.

Pamiętaj, że przez imprezę turystyczną należy rozumieć połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji. W ten sposób można sfinansować również pobyt dziecka na kolonii czy obozach – sportowym, rekreacyjnym, przygodowym.

Może to też być udział w wycieczce (wycieczki krajoznawcze, wycieczki szkolne, wycieczki jednodniowe, wycieczki wielodniowe, wycieczki górskie oraz Trampingu) organizowanej w Polsce.

Czy bonem można płacić kilka razy?

Tak, bonem możesz płacić wielokrotnie, aż do wyczerpania wysokości świadczenia w formie bonu lub dodatkowego świadczenia w formie bonu (na dziecko niepełnosprawne).

Czy mogę skorzystać z wypoczynku po 31 marca 2022 r., za który zapłacę bonem?

Tak, jeśli zapłacisz za pomocą bonu do 31 marca 2022 r. (dokonasz rezerwacji usługi w przyszłości).

Co zrobić w sytuacji, gdy kwota za imprezę turystyczną będzie przewyższać wartość bonu?

Jeśli impreza turystyczna przekracza wartość bonu, to brakującą część możesz zapłacić gotówką lub przelewem.

Co to jest kod obsługi płatności?

To kod, który otrzymasz, gdy aktywujesz swój bon na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Tylko Ty będziesz znał ten kod. Kod będziesz też mógł sprawdzić na swoim profilu na PUE w zakładce „Polski Bon Turystyczny” > „Mój Bon”. Wykorzystasz go, gdy będziesz płacić za usługi, np. rezerwować imprezę turystyczną.

Co trzeba zrobić, aby zapłacić za pomocą bonu za imprezy turystyczne?

Jeśli aktywujesz bon na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, czyli uzupełnisz swój aktualny mail i numer telefonu komórkowego, otrzymasz mailem kod obsługi płatności. Kod będziesz też mógł sprawdzić na swoim profilu na PUE w zakładce „Polski Bon Turystyczny” > „Mój Bon”. Kod ten podajesz gdy płacisz za usługi. Następnie otrzymasz na numer telefonu komórkowego (który jest w zakładce „Polski Bon Turystyczny” > „Mój bon”) SMS z kodem potwierdzającym tę płatność. Musisz go podać recepcjoniście/przyjmującego płatność.

Czy mogę opłacić bonem z góry, na przykład jako zaliczkę na usługi za kilka miesięcy, czy muszę po wykonaniu usługi?

Tak, nasze Biuro przyjmuje płatności w formie zaliczek Bonem turystycznym za przyszłe usługi turystyczne (imprezy turystyczne).
Bon turystyczny może być przyjęty jako zaliczka na usługi, które będą wykorzystane za kilka miesięcy.

Nie znalazłeś odpowiedzi związanej z Bonem Turystycznym?
Nurtują Cię jakieś pytania, chcesz poznać odpowiedź – Zadzwoń

Chętnie udzielimy Ci odpowiedzi związanej z naszymi usługami turystycznymi.

Biuro Turystyczne BADUR