GWARANCJA TURYSTYCZNA 2022/2023 – Dbamy o Bezpieczeństwo naszych Klientów
Gwarancja Turystyczna 2022-2023

Gwarancja Turystyczna 2022-2023

Gwarancja Turystyczna 2022-2023

Organizatorów turystyki dzieci i młodzieży obowiązuje przestrzeganie ustawy z dnia 28.08.1997 r o usługach turystycznych oraz aktów prawnych

wydanych na jej podstawie. W kontekście przepisów tej ustawy, podmioty prowadzące działalność w zakresie organizacji imprez turystycznych mają obowiązek uzyskać odpowiednie zezwolenie od wojewody właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.

Informacje o wpisie lub wykreśleniu z rejestru można uzyskać pod adresem:
http://www.turystyka.gov.pl/CRZ.aspx

Przeszliśmy pozytywną weryfikację jako Tour Operator, WIENER TU S.A. Vienna Insurance Group, potwierdził udzielenie nam gwarancji ubezpieczeniowej  turystycznej.
To wszystko dla Was – uczestnicy naszych obozów i wyjazdów, mogą liczyć na komfort i bezpieczeństwo w podróży z nami.

Pamiętaj zawsze sprawdź swoją umowę czy jedziesz z legalnym Tour Operatorem, który posiada wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki oraz stosowne zabezpieczenia.
Tylko wtedy Twoje pieniądze i Twój urlop jest bezpieczny i nie zostaniesz  niczym zaskoczony.

 

Gwarancja Turystyczna 2022-2023
Gwarancja Turystyczna 2022-2023