Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

W związku z wchodzącymi w życie 25 maja 2018 r. regulacjami (znanymi Ci zapewne jako RODO lub GDPR) również w Biurze BADUR dopasowujemy się do nowych przepisów.

W dniu 25 maja 2018 r. wchodzi w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane w skrócie „RODO” lub „GDPR”. Dokument ten ujednolica przetwarzanie danych osobowych w całej Unii Europejskiej, a także zobowiązuje podmioty przetwarzające dane osobowe do zmiany sposobu informowania o tym, jak te dane są przetwarzane. Z tego powodu otrzymujesz niniejszą wiadomość, aby dopełnić obowiązku wynikającego z informowania klientów o przetwarzaniu danych osobowych.

Nie musisz podejmować żadnych kroków, aby zaakceptować zmiany, ponieważ wchodzą one w życie automatycznie.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
BADUR Tomasz Marek Badur, ul. Piekarska 75, 41-949 Piekary Śląskie,
e-mail: biuro@badur.pl, telefon: +48 724 702 700

Szczegółowe informacje wynikające z RODO znajdzie Pani/Pan w naszym dokumencie
dołączonym do niniejszej korespondencji:
BADUR-Obowiązek_informacyjny_RODO.pdf

Więcej informacji: http://www.aktywista.eu/2/rodo