Klientom proponujemy zawarcie ubezpieczenia wyjazdu – (koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków, bagaż podróżny),
oraz rozszerzenie zakresu o ubezpieczenie kosztów rezygnacji z wyjazdu turystycznego.
Szczegóły pod nr tel. +48 724 702 700