Karta Dużej Rodziny – Zniżki dla Dużych Rodzin

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

Informujemy Serdecznie, że Biuro Turystyczne BADUR rozpoczęło kampanię Prospołeczną, podpisując umowę współpracy z Związkiem Dużych Rodzin „TRZY PLUS”, realizującej zadanie powierzone przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zgodnej z art. 24 ust.4 z dnia 5 grudnia 2014r o Karcie Dużych Rodzin (Dz.U. z 2016r. poz. 785 z późn.zm.)

Biuro Turystyczne BADUR od dnia 20 listopada 2017 w ramach akcji Prospołecznej udziela członkom rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny następujące zniżki:

-10 % na usługi sportowe;
-10 % na usługi rekreacyjne;
-10 % na usługi turystyczne;

Zniżka obowiązuje od cen zawartych na stronie biura www.badur.pl i bezpośrednio w Biurze Turystycznym BADUR
przy ul. Piekarskiej 75, 41-949 Piekary Śląskie
Umowa współpracy ze Związkiem Dużych Rodzin „TRZY PLUS” została zawarta na czas nieokreślony.

Zniżka obliczana jest od ceny standardowej (podstawowej) usług, nie łączy się z innymi zniżkami i promocjami.

Zniżka nie obowiązuje (nie łączy się z innymi zniżkami i promocjami) na usługi i produkty o obniżonej cenie rynkowej tj.
np.: oferty specjalne, first minute, last minute itp. oraz przy usłudze zamawianej z indywidualnym programem
(spersonalizowanej pod konkretnego zamawiającego).

 

#KartaDużejRodziny, #Karta_Dużej_Rodziny, #KDR,

Komentarze