Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

Informujemy Serdecznie, że firma BADUR rozpoczęła kampanię Prospołeczną, podpisując umowę współpracy z Związkiem Dużych Rodzin “TRZY PLUS”, realizującej zadanie powierzone przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zgodnej z art. 24 ust.4 z dnia 5 grudnia 2014r o Karcie Dużych Rodzin (Dz.U. z 2016r. poz. 785 z późn.zm.)

Firma BADUR od dnia 20 listopada 2017 w ramach akcji Prospołecznej udziela członkom rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny następujące zniżki:

-10 % na wszelkie usługi sportowe;
-10 % na wszelkie usługi rekreacyjne;
-10 % na wszelkie usługi turystyczne;

Zniżka obowiązuje od cen zawartych na stronie firmy www.badur.pl i bezpośrednio w biurze BADUR przy ul. Piekarskiej 75, 41-949 Piekary Śląskie
Umowa współpracy ze Związkiem Dużych Rodzin “TRZY PLUS” została zawarta na czas nieokreślony.
Zniżka nie łączy się z innymi zniżkami i promocjami i obliczana jest od ceny standardowej (podstawowej) usług.