Oferty pracy

Znajdą tutaj Państwo Oferty pracy w Biurze Turystyki Aktywnej BADUR.

Biuro Turystyki Aktywnej BADUR ogłasza nabór osób zainteresowanych objęciem stanowiska:

WYCHOWAWCA – INSTRUKTOR

WYCHOWAWCA z umiejętnościami (jedną lub kilkoma wymienionymi poniżej) poprowadzenia zajęć z:
wspinaczki skałkowej, kajakarstwa, gier zespołowych, tańca, fitness, sportów walki (judo, jujitsu, aikido), strzelectwa, nordic walkingu, survivalu itp.

Praca na obozach letnich i zimowych dla dzieci i młodzieży organizowanych w sezonie LATO 2018:
Jura Krakowsko-Częstochowska (patrz aktualna oferta zakładka “Oferty”)

Jesteśmy firmą z długoletnim doświadczeniem w organizowaniu aktywnego
wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Zakres obowiązków:
• Pełnienie roli przedstawiciela Biura Turystyki Aktywnej BADUR,
• Dbanie o bezpieczeństwo dzieci w czasie kolonii/obozu/wypoczynku,
• Opieka wychowawcza nad grupą,
• Prowadzenie zajęć rekreacyjnych/sportowych,
• Prowadzenie animacji dla dzieci,
• Pomoc dzieciom w codziennym czynnościach,

Wymagania i kwalifikacje:
• Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
• Kurs Wychowawcy Wypoczynku,
• Co najmniej wykształcenie średnie,
• Mile widziane wykształcenie branżowe
(kwalifikacje instruktorskie z poszczególnych dyscyplin),
• Min. 2 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi (mile widziane referencje),
• Wiek 18 – 45 lat (mile widziani studenci lub absolwenci AWF)
• Znajomość branży rekreacyjno – sportowo – turystycznej,
• Wysoka kultura osobista,
• Dobra organizacja pracy,
• Umiejętność pracy przy zmiennych warunkach pogodowych,
• Umiejętność radzenia sobie ze stresem oraz nieprzewidzianymi sytuacjami,
• Samodzielność w pracy,
• Komunikatywność, kreatywność i zaangażowanie w wykonywaną pracę, odpowiedzialność, uczciwość.

W zamian oferujemy:
• Zatrudnienie w firmie turystycznej – umowa zlecenie,
• Atrakcyjne wynagrodzenie,
• Możliwość rozwoju zawodowego,
• Pracę w przyjaznym i zgranym zespole,
• Zakwaterowanie oraz pełne wyżywienie,
• Zwrot ½ kosztów dojazdu (PKP klasa II, PKS).

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji CV
(mile widziane CV ze zdjęciem)Oferty pracy w firmie BADUR

W CV prosimy o zawarcie następującej klauzuli:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. O Ochronie Danych Osobowych – tekst jednolity: Dz.U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.)”

Jednocześnie informujemy, że aplikacje bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.