Oferty pracy w firmie BADUR

Oferty pracy

Znajdą tutaj Państwo Oferty pracy w Biurze Turystycznym BADUR.

Biuro Turystyczne BADUR ogłasza nabór osób zainteresowanych objęciem stanowiska:

WYCHOWAWCA – INSTRUKTOR

WYCHOWAWCA z umiejętnościami (jedną lub kilkoma wymienionymi poniżej) poprowadzenia zajęć z:
wspinaczki skałkowej, kajakarstwa, gier zespołowych, tańca, fitness, sportów walki (judo, jujitsu, aikido), strzelectwa, nordic walkingu, survivalu itp.

Praca na obozach letnich i zimowych dla dzieci i młodzieży organizowanych w sezonie LATO 2022:
Jura Krakowsko-Częstochowska (patrz aktualna oferta zakładka „Oferty”)
Pogórze Ciężkowickie i Pogórze Rożnowskie

Jesteśmy firmą z długoletnim doświadczeniem w organizowaniu aktywnego
wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

AKTUALNIE POTRZEBUJEMY:

WYCHOWAWCÓW WYPOCZYNKU

Miejscowość:
Termin obozu:
Ilość dni pracy liczonych w sumie: 6 dni pełnych
(7 dni – dlaczego jest liczone 6 dni? z uwagi na rozpoczęcie o 18:00 w pierwszym dniu i zakończ. w ostatnim dniu o 15:00)
Wiek uczestników: 9 – 14 lat
Wynagrodzenie za cały okres: 84
0 zł netto (tj. 6 dni x 140 zł netto)
Forma zatrudnienia: Umowa Zlecenie

Zakres obowiązków:
• Pełnienie roli przedstawiciela Biura Turystyczne BADUR,
• Dbanie o bezpieczeństwo dzieci w czasie kolonii/obozu/wypoczynku,
• Opieka wychowawcza nad grupą,
• Prowadzenie zajęć rekreacyjnych/sportowych,
• Prowadzenie animacji dla dzieci,
• Pomoc dzieciom w codziennym czynnościach,

Wymagania i kwalifikacje:
• Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
• Kurs Wychowawcy Wypoczynku,
• Co najmniej wykształcenie średnie,
• Mile widziane wykształcenie branżowe
(kwalifikacje instruktorskie z poszczególnych dyscyplin),
• Mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi (mile widziane referencje),
• Wiek 18 – 45 lat (mile widziani studenci lub absolwenci AWF)
• Znajomość branży rekreacyjno – sportowo – turystycznej,
• Wysoka kultura osobista,
• Dobra organizacja pracy,
• Umiejętność pracy przy zmiennych warunkach pogodowych,
• Umiejętność radzenia sobie ze stresem oraz nieprzewidzianymi sytuacjami,
• Samodzielność w pracy,
• Komunikatywność, kreatywność i zaangażowanie w wykonywaną pracę, odpowiedzialność, uczciwość.

W zamian oferujemy:
• Zatrudnienie w Biurze Turystycznym – umowa zlecenie,
• Atrakcyjne wynagrodzenie,
• Możliwość rozwoju zawodowego,
• Pracę w przyjaznym i zgranym zespole,
• Zakwaterowanie oraz pełne wyżywienie,
• Zwrot ½ kosztów dojazdu (jedynie: PKP klasa II, PKS).

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji CV
(mile widziane CV ze zdjęciem)Oferty pracy w Biurze Turystycznym BADUR

Informujemy że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
BADUR Tomasz Marek Badur, ul. Piekarska 75, 41-949 Piekary Śląskie,
e-mail: biuro@badur.pl, telefon: +48 724 702 700

Szczegółowe informacje wynikające z RODO znajdzie Pani/Pan w naszym dokumencie
dostępnym na stronie:
https://www.badur.pl/rodo/

BADUR-Obowiązek_informacyjny_RODO.pdf

1. Celem zbierania danych jest selekcja, a następnie rozmowy wstępne i przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego potencjalnych pracowników dla Klientów biura.
2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego.
4. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim – firmom chcącym skorzystać z oferty biura pośrednictwa pracy i przez biuro zatrudnić pracownika. Odbiorcami danych będą także instytucje upoważnione z mocy prawa.
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały profilowaniu w celu wyłonienia odpowiedniego kandydata na odpowiednie stanowisko pracy.
6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

WAŻNE!

W CV prosimy o zawarcie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”

 

Jednocześnie informujemy, że aplikacje bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

 

 

Jeśli chcą Państwo aby w kolejnych rekrutacjach, była brana pod uwagę Państwa kandydatura proszę umieść dodatkowo pod obowiązkową (w/w) klauzulą, następujące sformułowanie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Biuro Turystyczne BADUR Tomasz Marek Badur, w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych.”