W związku z wchodzącymi w życie 25 maja 2018 r. regulacjami (znanymi Ci zapewne jako RODO lub GDPR) również w Biurze BADUR dopasowujemy się do nowych przepisów.

W dniu 25 maja 2018 r. wchodzi w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane w skrócie „RODO” lub „GDPR”. Dokument ten ujednolica przetwarzanie danych osobowych w całej Unii Europejskiej, a także zobowiązuje podmioty przetwarzające dane osobowe do zmiany sposobu informowania o tym, jak te dane są przetwarzane. Z tego powodu otrzymujesz niniejszą wiadomość, aby dopełnić obowiązku wynikającego z informowania klientów o przetwarzaniu danych osobowych.

Nie musisz podejmować żadnych kroków, aby zaakceptować zmiany, ponieważ wchodzą one w życie automatycznie.

Nie zmieniamy zakresu ani sposobu przetwarzania danych, sprawiliśmy jedynie, aby możliwość weryfikacji przez Państwa danych osobowych oraz wyrażonych zgód i ustawień przebiegała sprawniej.

Dokładamy wszelkich starań w celu ochrony danych przed nieuprawnionym dostępem, modyfikacją czy zniszczeniem,
a także regularnie sprawdzamy zgodność naszych procesów z Polityką Prywatności, gwarantując tym samym bezpieczeństwo ich przetwarzania.

Nasza witryna internetowa www.badur.pl (a co za tym idzie system poczty e-mail) jest zabezpieczony Certyfikatem SSL, gwarantującym, bezpieczeństwo i szyfrowanie przepływu informacji między Państwem, serwerem, a nami.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
BADUR Tomasz Marek Badur, ul. Piekarska 75, 41-949 Piekary Śląskie,
e-mail: biuro@badur.pl, telefon: +48 724 702 700

Szczegółowe informacje wynikające z RODO znajdzie Pani/Pan w naszym dokumencie
dołączonym do niniejszej korespondencji:
BADUR-Obowiązek_informacyjny_RODO.pdf

[embeddoc url=”https://www.badur.pl/wp-content/uploads/2018/05/BADUR-Obowiązek_informacyjny_RODO.pdf” download=”all” viewer=”google”]

RODO w skrócie:

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych informujemy, że:

  • administratorem Twoich danych osobowych jest: BADUR Tomasz Marek Badur, ul. Piekarska 75, 41-949 Piekary Śląskie, e-mail: biuro@badur.pl, telefon: +48 724 702 700
  • podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda, którą wyraziłeś podczas korzystania z usług świadczonych przez nasze Biuro, podpisując w formie papierowej lub/i zaznaczając stosownej treści checkboxu w formie elektronicznej,
  • będziemy przetwarzali Twoje dane w celu przesyłania Pani/Panu informacji, o realizacji oferty, zlecenia, zamówienia,
  • będziemy przetwarzali Pani/Pana dane w celach marketingowych jeśli taka zgoda została udzielona,
  • masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO
  • w każdej chwili możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli uznasz, że Twoje dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, by podpisać umowę/ przetwarzać zlecenie/ zamówienie

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy oraz świadczenia oferowanych usług, dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług oraz w celu przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej.

Każda z wcześniej udzielonych zgód może być w każdej chwili wycofana. Zmiany można zrealizować poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail: rodo@badur.pl, pod numerem telefonu: +48 724 702 700 lub w naszej siedzibie: BADUR Tomasz Marek Badur, ul. Piekarska 75, 41-949 Piekary Śląskie. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

Państwa dane takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, które przetwarzamy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług oraz w celu przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej, będziemy przechowywać do czasu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania. W tym celu powinni Państwo cofnąć swoją zgodę. W innym przypadku my możemy zadecydować o zakończeniu przetwarzania danych, jeśli ustalimy, że otrzymane od Państwa zgody zdezaktualizowały się.

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Ponadto w przypadku, kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie zgody mają Państwo prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru PUODO z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Przekazane Biurze BADUR dane osobowe nie są udostępniane, sprzedawane ani użyczane podmiotom trzecim, chyba że dzieje się to w przypadku wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą lub przekazania danych uprawnionym organom na podstawie odrębnych przepisów prawa.

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli realizować umowę lub inne działania związane ze świadczeniem wykupionej usługi. Będziemy przekazywać dane wyłącznie osobom upoważnionym przez nas, tj. naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do tych danych, aby wykonywać powierzane im obowiązki oraz podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, zakres udostępnionych dany będzie ograniczał się do najmniejszego, który będzie umożliwiał zrealizowanie w pełni wykupione przez Państwa świadczenia ( usługi lub towary).