Zimowisko dla dzieci JURA 2018

Informacje ogólne

ZIMOWISKO DLA DZIECI JURA 2018

ZIMOWISKO DLA DZIECI JURA 2018
(zimowisko rekreacyjne)

SYMBOL OFERTY: ZZRTJ18D

Atutem naszych zimowisk i obozów jest mała liczba uczestników (15 uczestników na turnus),
dzięki temu możemy podejść do dzieci indywidualnie i zaspokoić wszystkie nawet najmniejsze potrzeby.
Nasze zimowiska i obozy nie są tzw.”masówką” jak ma to miejsce u konkurencji, u nas liczy się jakość nie ilość, co mogą potwierdzić uczestnicy i ich Rodzice z tegorocznego letniego obozu lub ubiegłorocznych edycji obozów.

Zimowisko dla dzieci JURA 2018 (dany turnus) odbędzie się przy minimum 6 zapisanych uczestnikach na dany turnus.

TERMIN turnus I: 21.01-27.01.2018 przyjazd około godziny 18:00 21/01/2018, wyjazd najpóźniej do 14:00 27/01/2018

Przedział wiekowy dla turnusu I : 7-14 lat
Ilość miejsc ograniczona: 15 uczestników

TERMIN turnus II: 28.01-03.02.2018 przyjazd około godziny 18:00 28/01/2018, wyjazd najpóźniej do 14:00 03/02/2018

Przedział wiekowy dla turnusu II : 7-14 lat
Ilość miejsc ograniczona: 15 uczestników

TERMIN turnus III: 04.02-10.02.2018: przyjazd około godziny 18:00 04/02/2018, wyjazd najpóźniej do 14:00 10/02/2018

Przedział wiekowy dla turnusu III : 7-14 lat
Ilość miejsc ograniczona: 15 uczestników

(W dniu wyjazdu prosimy o punktualne przybycie, co najmniej kwadrans przed godziną 14:00)

Cena: 850,00 zł

Transport: Własny (dzieci przywożą rodzice/opiekunowie we własnym zakresie i na własny koszt)
Możliwość zorganizowania transportu autokarowego z Piekar Śląskich na i z miejsca pobytu dzieci na zimowisku za dodatkową opłatą.

Organizator: BADUR

Uczestnicy: młodzież i dzieci ( od 7 lat do 14 lat)

Adres noclegu: 42-421 Rzędkowice, ul Jurajska 67, Gospodarstwo Agroturystyczne Janina Haładus

PRZYBLIŻONA LICZBA WOLNYCH MIEJSC:

Ostatnia aktualizacja: 08/01/2018

TURNUS I

TURNUS II

TURNUS III

MAPA DOJAZDOWA:

Ramowy program zimowiska

Zimowisko JURA 2018
[embeddoc url="https://www.badur.pl/wp-content/uploads/2017/10/Ramowy_plan_zimowiska_2018_jura.pdf" width="600px" download="all" viewer="google"]

Co ze sobą zabrać?

Zimowisko JURA 2018

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

Zamieszczamy informacje odnośnie co dziecko musi zabrać ze sobą na obóz jako rzeczy obowiązkowe, oraz rzeczy dodatkowe.

Proszę o zabranie na zimowisko poza podstawowym wymaganym zestawem:

Mały plecak, okulary przeciwsłoneczne

Formalności i terminy

Zimowisko JURA 2018

Zamieszczamy harmonogram formalności, które należy zrealizować przed wyjazdem dziecka na zimowisko.

Całkowity koszt zimowiska wynosi 850,00 PLN.

Podstawą rezerwacji miejsca w wypoczynku jest wpłata zaliczki.

Wysokość zaliczki wynosi: 200 zł za każde dziecko, płatne na konto bankowe do 3 dni od Rezerwacji wstępnej.

Pozostałą kwotę należną za zimowisko, proszę przelać na konto bankowe do dnia:

 10.01.2018
decyduje data wpływu na konto

 Jeżeli ilość chętnych przekroczy planowaną ilość uczestników, termin wpłaty zaliczki będzie decydował o zakwalifikowaniu do udziału w zimowisku,
o czym Klient zostanie powiadomiony.

Opłata obejmuje:

 • zakwaterowanie w Agroturystyce o standardzie turystycznym,
 • ubezpieczenie NNW do kwoty 10.000 zł,
 • gwarancję turystyczną do kwoty 7500 EUR,
 • pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolację) FB+
 • woda źródlana dla każdego uczestnika bez ograniczeń,
 • zajęcia programowe realizowane w plenerze i w agroturystyce – gry i zabawy na śniegu, konkursy, wycieczki piesze po okolicy,
 • teorię i praktykę bezpiecznego poruszania się po szlakach turystycznych zimą,
 • elementy turystyki pieszej,
 • opiekę kierownika wypoczynku,
 • opiekę wychowawcy/instruktora rekreacji ruchowej,
 • codzienną fotorelację na facebooku.

Cena nie zawiera:

 • przejazdu autokarem, możliwość zorganizowania transportu z Piekar Śląskich za dodatkową dopłatą

ZNIŻKI i UPUSTY 🙂

Zimowisko JURA 2018

Przygotowaliśmy następujące zniżki:

– w przypadku rodzeństwa, stosuje się upust w wysokości 50,00 zł na drugie i każde kolejne dziecko od ceny podstawowej*;

– Honorowana Karta Dużej Rodziny (dla każdego członka rodziny) -10 % od ceny standardowej*

*-Zniżki nie łączą się ze sobą i nie sumują, Klient może wykorzystać najkorzystniejszą dla siebie opcję

KARTA KWALIFIKACYJNA

Zimowisko JURA 2018

Kartę kwalifikacyjną należy dostarczyć najlepiej listem POLECONYM lub osobiście na adres korespondencyjny do dnia:

07.01.2018

BADUR, ul Piekarska 75, 41-949 Piekary Śląskie

(karta kwalifikacyjna dostarczona e-mailem, zostanie odrzucona), polecamy nadanie listu PRIORYTETEM

Płatności

Zimowisko JURA 2018

Konto BANKOWE Organizatora:
BADUR ul Piekarska 75, 41-949 Piekary Śląskie

Idea BANK S.A.
Numer rachunku :
75 1950 0001 2006 8131 0731 0001

TYTUŁ PRZELEWU: “Zimowisko JURA 2018

Proszę o informację zwrotną na adres: biuro@badur.pl, o dokonanej wpłacie i danych na jakie ma zostać wystawiona faktury zaliczkowa lub faktura VAT.

Zastrzeżenia i rezygnacja z obozu

Zimowisko JURA 2018

Jeżeli firma BADUR nie otrzyma:

 1. Wypełnionej karty kwalifikacyjnej uczestnika zimowiska (listem POLECONYM lub osobiście wg. harmonogramu na adres organizatora)
 2. Pozytywnej opinii lekarza lub kopii aktualnej w okresie trwania zimowiska karty zdrowia uczestnika potwierdzonej podpisem rodzica ( za zgodność z oryginałem ),
 3. Zaakceptowanych warunków uczestnictwa zawartych w karcie kwalifikacyjnej,
 4. Zaakceptowanego przez opiekunów prawnych „Regulaminu zimowiska”, zawartego w karcie kwalifikacyjnej,
 5. Wpłaty pełnej kwoty za zimowisko do dnia zgodnego z harmonogramem oznaczać to będzie wycofanie zgłoszenia dziecka z udziału w obozie bez zwrotu wpłaconej zaliczki.

W przypadkach losowych zdarzeń wykluczających możliwość wzięcia udziału dziecka w obozie – rodzice/opiekunowie prawni powinni przesłać informacje o rezygnacji z uczestnictwa w obozie na adres biuro@badur.pl W powyższej sytuacji firma BADUR dokona zwrotu wpłaty z zastrzeżeniem, rezygnacja do 15 dni przed datą rozpoczęcia obozu – zwrot za potrąceniem zaliczki w wysokości 200 PLN.

JEDYNY PRZYPADEK ZWROTU WPŁACONEJ ZALICZKI:

ZALICZKA ZWRACANA JEST TYLKO W SYTUACJI KIEDY TURNUS ZIMOWISKA NIE ODBĘDZIE SIĘ,
np. z powodu niewystarczającej liczby uczestników.

W pozostałych przypadkach ZALICZKA NIE JEST ZWRACANA,
np. w przypadku rezygnacji/rozmyślenia się przez uczestnika itd.